Historie obce

Historie farního kostela

Výňatek z kroniky obce

Historie farního kostela

"Do roku 1865 stával na místě nynějšího chrámu kostelík kamenný s dřevěným stropem. Vznik tohoto kostelíku se datuje do dob Karla IV. U kostela stála zvonice ze dřeva se třemi zvony.

V roce 1850 byla podána vrchnosti žádost o opravu padajícího stropu kostela. Až za 14 let po podání žádosti tj. roku 1864 na podzim byla schválena výstavba nynějšího chrámu, v novorománském slohu, dle projektu vídeňského architekta Stacheho.

S pomocí Boží byl dne 19. října Léta Páně 1865 položen základní kámen k novému chrámu Páně svaté Máří Magdaléně za účasti nesčetného zástupu věřících ze Skořenic a širokého okolí. Základní kámen položil osobě Ferdinand Kinský. Stavbu řídil stavitel p. Anton Pasovský z Kostelce nad Orlicí.

Rozpočet byl 18.000 zlatých, avšak stavba stála 30.000 zlatých rakouských. Ve Skořenicích bylo tenkrát náramně hlučno, sta řemeslníků a dělníků nahrnulo se ke stavbě. Plat měli malý, řemeslník 40 krejcarů a dělník 30 krejcarů za den. Taktéž strava byla skromná, k obědu mléko s chlebem, proto je Skořenice všechny opatřily.

V roce 1867, tj. za dva roky, bylo dílo dokončeno. Ze starého kostela byly vyjmuty z dlažby dva náhrobní kameny z doby prvních Pernštejnů. V nynějším kostele jsou zazděny v zadní stěně chrámové lodi.

Samostatná duchovní správa však byla zřízena až po vizitaci biskupa Josefa Jana Haise v r. 1876, který se vyslovil pro zřízení samostatné duchovní správy. Po dostavbě fary přijal místo prvního skořenického faráře choceňský kaplan Jan Cvrk a nastěhoval se 20. dubna 1879. Prázdná byla fara i kostel, kde byl jen hlavní oltář, kazatelna a křtitelnice. Vše ostatní vybavil důstojný pán Jan Cvrk, za přispění občanů farnosti.

Návštěva chrámu při mši svaté bývala hojná, hudbu chrámovou řídil synovec důstojného pána Jana Cvrka – Cyril, katolický učitel.

První skořenický farář J. Cvrk odešel zpět do Chocně 5.8.1894, dal do pořádku chrám Páně, hospodářské pozemky, stromoví, budovu farní. Není proto divu, že se mu ze Skořenic nechtělo. Pan děkan Jan Cvrk zemřel v Chocni 1.6.1914, pohřben je v kapli na Hemžích."

Dalšími, kteří působili v naší farnosti byli: farář Alois Broul, d. p. Josef Haška, d. p. Jan Hnátek, který ve Skořenicích působil 24 let, po něm krátce působil Augustin Michálek (do r. 1922), kaplan Choceňský, kterého dne 5.11.1922 vystřídal d. p. Karel Stehlík, který po 24 leté obětavé práci duchovního pastýře ve Skořenicích zemřel 30.12.1946. V posledních padesáti letech působili kněží: děkan František Beneš, p. Josef Uhlíř, p. Jan Bárta, p. Antonín Mervart, d. p. Flégr, p. Jiří Zábranský, d. p. Bohuslav Půlkrábek (1993 - 2009), krátce Mgr. Miroslav Dítě (2009 - 2010), ThLic. Jiří Pešek (1.8.2010 - 30.9.2021), Mgr. Vít Horák (1.10.2014 - 2015) a Mgr. Bogdan Roman Ganczarski (2015 - dosud).

 

Pan farář Jiří Pešek ukončil své působoní na choceňské farnosti 30.9.2014 a dne 15.4.2015 byl ekunenickou bohoslužbou vyslání, jmenován vojenských kaplanem.

Historie farního kostela    Historie farního kostela    Historie farního kostela  Foto: Deník.cz a archiv Jiřího Peška

 

Od 1.10.2014 ho v pozici faráře vystřídal pan Mgr. Vít Horák z farnosti v Ústí nad Orlicí.

5.7.2015 předal okrskový vikář P. ThLic. V. Brokeš naši farnost novému duchovnímu správci, kterým je pan Boghdan Roman Ganczarski (14 let působil v českobudějovické diecézi).

EF