Usnesení ze zasedání

Usnesení ze dne 1.3.2023

 

U S N E S E N Í   č. 1/2023

 

  1. ZO schvaluje výši ceny za prodej 1 m3 vytěženého kůrovcového dřeva.

 

 

   Bc. Eva Frnková, starostka obce

 

 

 

Zapsala: Bc. Eva Frnková 

Ověřovatelé zápisu:   Jaroslav Koziol, Martina Papáčková

 

Vyvěšeno:       6.3.2023                                                         Sejmuto:  21.3.2023