Usnesení ze zasedání

Usnesení ze dne 29.3.2023

 

U S N E S E N Í   č. 2/2023

 

  1. ZO schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Skořenice pro rok 2023.
  2. ZO schvaluje rozpočet obce pro rok 2023.
  3. ZO schvaluje poskytnutí finanční návratné výpomoci pro ZŠ a MŠ Skořenice.
  4. ZO schvaluje změnu dopravního značení v centru obce.

 

 

   Bc. Eva Frnková, starostka obce

 

 

Zapsala:  Eva Frnková 

Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Koziol, Martina Papáčková

 

Vyvěšeno:       31. 3. 2023                                                     Sejmuto:  15. 4. 2023