Usnesení ze zasedání

Usnesení ze dne 9.8.2023

 

U S N E S E N Í   č. 4/2023

 

  1. ZO neschvaluje odkoupení pozemku p. p. č. 746 v k. ú. Skořenice.
  2. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 (průtoková dotace ZŠ a MŠ Skořenice).
  3. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 (dotace Programu obnovy venkova PK, podpora prodejny konzum za rok 2022).
  4. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 (dotace Programu obnovy venkova PK na vybudování přístřešku u MŠ.
  5. ZO neschvaluje finanční příspěvek pro Zařízení sociálních Choceň.
  6. ZO schvaluje opravy místních komunikací v obci.
  7. ZO schvaluje dodatek č. 2, ke smlouvě Helios Fenix F-10-01068-02.
  8. ZO schvaluje uzavření nové smlouvy se společností EKO-KOM a.s., č. 70/0607.

 

   Bc. Eva Frnková, starostka obce

 

 

Zapsala:     Bc. Eva Frnková 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Jaroslav Koziol, Ing. Jan Luňák

Vyvěšeno: 14. 8. 2023                                                           Sejmuto:  29. 8. 2023