Posvěcení pomníku, říjen 2012

Posvěcení pomníku, říjen 2012

13.10.2012 v 10 hodin,  jsme slavnostně odhalili novou pamětní desku na pomníku „padlých“ na návsi. Po několika letech se podařilo vyrobit novou desku dle historických fotografií, které jsme dohledali v obecní kronice a dalších, které nám poskytli naši spoluobčané. Byla posvěcena farářem, panem Jiřím Peškem z Chocně. Všem Vám moc děkujeme za účast a podporu při realizaci tak důležité události!

EF