Obecně závazné vyhlášky
OZV 1/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Řád veřejného pohřebiště obce Skořenice
OZV č. 1/2019

o místním poplatku ze vstupného


OZV č. 2/2019

o místním poplatku ze psů


OZV č. 4/2019

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skořenice


OZV č. 3/2017

o stanovení společného školského obvodu základní školy


OZV č. 2/2017

o regulaci hlučných činností


Zákaz podomního prodeje - nařízení obce