Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2016

 

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

  1.  počet podaných žádostí o informace:   1
  2.   počet podaných odvolání proti rozhodnutí:   0
  3.   opis podstatných částí každého rozsudku soudu:   0
  4.   výčet poskytnutých výhradních licencí:   0
  5.   počet stížností podaných podle §16a zákona č. 106/1999 Sb.:   0
  6.   alší informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.:   0

 

16. ledna 2017

 

                                         Bc. Eva Frnková, starostka obce